Česká advokátní komora www.cak.cz
Česká daňová správa cds.mfcr.cz
Český statistický úřad www.czso.cz
Instituce www.portal.gov
Judikatura salvia.gurkol.net
Katastr nemovitostí katastr.cuzk.cz
Obchodní rejstřík ČR www.justice.cz
Obchodní rejstřík SR www.orsr.sk
Podnikatel.cz www.podnikatel.cz
Epravo.cz www.epravo.cz
Slovenský portál daňové správy SR www.drsr.sk
Předpisy a judikatura evropských společenství eur-lex.europa.eu
Živnostenský rejstřík rzp.mpo.cz
Evropský soud pro lidská práva cmiskp.echr.coe.int
Portál veřejné správy portal.gov.cz
Soudni poplatky http://www.uplnezneni.cz/zakon/549-1991-sb-o-soudnich-poplatcich/
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON o OBCH.KORPORACÍCH
TEXTY zákonů v AJ, NJ, FrJ, RuJ
http://obcanskyzakonik.justice.cz/preklady/
TEXTY zákonů v ČJ REKODIFIKACE 2014 http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/
APRSF – Asociace pro rozvoj svěřenských fondů www.aprsf.cz
Justinian Lawyers www.justinianlawyers.com