Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda

Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální mzda ze současných…

Čtěte více

Kdo je oprávněn k rozhodnutí o organizační změně, která je důvodem k výpovědi zaměstnance

Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn podle ust. § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je…

Čtěte více

Může mi zaměstnavatel sledovat mou soukromou korespondenci?

V červenci 2017 došlo k novele zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ZIP), když byla do ZIP zavedena nová…

Čtěte více

Zaměstnanec a jeho nárok na nenárokovou složku mzdy

Zaměstnavatel je povinen sjednat se zaměstnancem či stanovit zaměstnanci mzdu před začátek výkonu práce, za níž má mzda příslušet, jak…

Čtěte více

Zrušené limity u dohody o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky na mzdu

Zrušené limity u dohody o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky na mzdu Od 1. 1. 2014 je dohoda o…

Čtěte více

CHTĚJTE SVÉ PENÍZE ZPĚT

Prodávající nemovitostí, kteří byli poplatníkem daně z nabytí nemovitosti za období roku 2014 – 2016 mají možnost požádat o vrácení…

Čtěte více

POZOR NA POKUTY

Víte o tom, že existuje vedle minimální mzdy také tzv. zaručená mzda? Od 01. 01. 2018 dojde ke zvýšení minimální…

Čtěte více

Nový společník advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o.

Novým společníkem advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o. se od 1. července 2017 stala advokátka Jana Mojžíšková , která s kanceláří…

Čtěte více

Šance jak zamezit trestní odpovědnosti u právnických osob – mějte svůj etický kodex

Městský soud v Praze zastavil v únoru 2017 trestní stíhání proti společnosti podezřelé ze spáchání trestného činu. A důvod? Společnost…

Čtěte více

Připravovaná novelizace zákoníku práce

Přinášíme souhrn připravovaných změn v zákoníku práce. Účinnost novely zákona č. 262/2006, zákoníku práce, je aktuálně stanovena na 1. července…

Čtěte více

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným je novým institutem korporátního práva, začleněným do zákona č. 90/2012 Sb., zákon o…

Čtěte více

Předsmluvní odpovědnost

Ustanovení § 1728-1730 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „NOZ“) zakotvilo do českého právního řádu nový institut předsmluvní…

Čtěte více