úno 13

Úroky z výživného

Tags:

Novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, lze od loňského roku požadovat po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, také zaplacení úroku z prodlení. Úrok lze požadovat pouze za úroky vzniklé od doby účinnosti novely.Výše úroku z výživného je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., a aktuálně činí 8,25% ročně. Povinnost platit k dlužnému výživnému také úrok z prodlení neplyne povinnému přímo ze zákona, soud o něm tedy rozhodne pouze na základě návrhu oprávněného. Úrok z prodlení lze stanovit rozhodnutím soudu i pro splátky výživného pro nezletilé dítě splatné v budoucnu.Právo požadovat úrok z prodlení na výživné se vztahuje na všechny druhy výživného, tedy nejen na výživné na nezletilé děti.

Někdo Vám dluží výživné? Obraťte se na nás!