úno 7

Ukončení pracovní poměru dohodou a odstupné – kdy na něj mám nárok?

Tags:

Rozhodli jste se u stávajícího zaměstnavatele ukončit pracovní poměr dohodou a máte za to, že nárok na odstupné je v případě ukončení dohodou vždy? Bohužel tomu tak není. Odstupné, které náleží každému ze zákona nastává pouze, pokud byl pracovní poměr ukončen ze čtyřech konkrétních zákonných důvodů.
Těmito důvody jsou jednak, pokud se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemisťuje (§ 52 písm. a) a b) zákoníku práce) a dále pokud se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele (§ 52 písm. c) zákoníku práce), tedy tzv. organizační důvody. Pokud je pracovní poměr ukončen z těchto důvodů, náleží vám odstupné vždy, a to ve výši jednonásobku, dvojnásobku či trojnásobku průměrného výdělku, v závislosti na délce vašeho pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Je však důležité si vždy pohlídat, aby konkrétní důvod byl vždy v dohodě o ukončení výslovně uveden. Bez toho by totiž zaměstnavatel mohl namítat, že důvod pro ukončení dohodou byl úplně jiný a v případě soudního sporu je na zaměstnanci, aby prokázal, že nastal důvod ukončení, se kterým je spojeno zákonné odstupné.
Posledním specifickým důvodem, kdy zaměstnanci náleží ze zákona odstupné (a to jak v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, tak při ukončení dohodou), je důvod podle § 52 písm. d) zákoníku práce, tj. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku již nadále svou práci vykonávat. U tohoto důvodu má zaměstnanec ze zákona nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průmětného výdělku (to neplatí při nastoupení skutečností podle § 270 odst. 1 zákoníku práce). Odstupné je zaměstnavatelem vypláceno v nejbližším výplatním termínu, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak.
Odstupné se nijak nekrátí a nárok na něj je zachován i v případě, že zaměstnanec nastoupí ihned po skončení předchozího pracovního poměru k novému zaměstnavateli a uzavře s ním pracovní smlouvu. Vyplacení odstupného však má vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti, kdy nárok na ni vzniká až poté, co uplyne doba, kterou je odstupné pokryto.
Potřebujete-li se poradit ohledně skončení Vašeho pracovního poměru či máte jiné dotazy týkající se Vašeho zaměstnaneckého poměru, obraťte se na nás, jsme Vám plně k dispozici.
28. 1. 2019
Mgr. Lenka Shánělová
Advokátní koncipientka