lis 8

Seznam akcionářů v souvislosti s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679

Tags:

V souvislosti s vedením seznamu akcionářů vyvstává otázka, zda se na něj vztahuje nařízení EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (tzv. GDPR).
Vzhledem tomu, že v seznamu akcionářů jsou uvedeny osobní údaje akcionářů, vztahuje se na něj nařízení GDPR a akciová společnost je v postavení správce osobních údajů.
Osobní údaje akcionářů je však společnost oprávněna zpracovávat bez souhlasu akcionářů a jejich zpracování není povinna nikomu oznamovat, neboť zpracování probíhá v souvislosti se splněním právní povinnosti.
Upozorňujeme, že akcionář, který má k dispozici opis seznamu akcionářů a použije osobní údaje ostatních akcionářů je taktéž považován za správce osobních údajů.
Pokud se rozhodne osobní údaje akcionářů uvedené v seznamu použít, bude v určitých případech potřebovat k použití osobních údajů získat souhlas akcionářů.
Zpřístupnit údaje bez souhlasu akcionářů půjde zejména za účelem kontaktování akcionářů ohledně hlasování na valné hromadě a odkupu či prodeje akcií.
Naopak, v případě, kdy by akcionář chtěl použít osobní údaje akcionářů např. za účelem prodeje zboží, byl by k jejich poskytnutí vyžadován souhlas subjektu údajů.

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout komplexní právní služby v souvislosti s aktuální právní úpravou nejenom v oblasti ochrany osobních údajů.
AK Pajerová s.r.o.
Mgr. Markéta Chovancová
advokátní koncipientka
8.11.2018