led 9

Pozor na zrušení dovolené zaměstnavatelem

Tags:

Mnoho zaměstnanců netuší, že zaměstnavatel může zaměstnanci dovolenou zrušit těsně před odjezdem na dovolenou, nebo ho dokonce odvolat z již probíhající dovolené. Toto právo je dovozováno z § 217 odst. 1 zákoníku práce.

Zákon neřeší, jak by měl být zaměstnanec o zrušení dovolené vyrozuměn a problémem bude zejména, jak tuto skutečnost oznámit zaměstnanci, který se již na dovolené nachází a užívá si zaslouženého volna. Zaměstnanec není povinen během volna kontrolovat svůj mobil a e-mail, tedy je oprávněn mít po celou dobu dovolené mobilní telefon vypnutý a zaměstnavatel ho za to nemůže nijak sankcionovat.

S ohledem na to, že v případě využití institutu zrušení dovolené, je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům vzniklé náklady, jako jsou např. zpáteční letenky, stornopoplatky atd., nebude mít odvolání zaměstnance z probíhající dovolené zřejmě velkého využití.

Častější bude případ, kdy zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou přeruší a ten je povinen pracovní úkol vyřešit online pomocí konferenčního telefonního hovoru či skupinového chatu.

Pokud se cítíte na svých právech dotčeni, a to nejen v oblasti pracovního práva, obraťte se na naší advokátní kancelář.

AK Pajerová s.r.o.
Mgr. Adéla Morávková
advokátní koncipientka
8.1.2019