bře 27

Pozor na krátkodobé pronájmy bytů

Tags:

Pokud se domníváte, že provozováním krátkodobého pronájmu bytu, například prostřednictvím platformy Booking nebo Airbnb, provozujete činnost pronájmu, ke které nemusíte mít živnostenské oprávnění, a se kterým nejsou spojeny žádné zvláštní povinnosti, není tomu tak vždy pravda.
Podle nejnovější zprávy Generálního finančního ředitelství, která byla vydána v říjnu 2017, může krátkodobý pronájem představovat činnost ubytovacích služeb, se kterou jsou spojeny povinnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona (dále jako „živnostenský zákon“). Pro posouzení skutečnosti, zda se jedná o činnost pronájmu, či ubytovacích služeb je důležitý charakter poskytované služby. V případě, že se jedná o službu nabízenou opakovaně, představuje podnikání dle živnostenského zákona.
Základní povinností, která je spojena s provozováním činnosti ubytovacích služeb je zejména povinnost získat k provozování ubytovacích služeb živnostenské oprávnění od příslušného živnostenského úřadu, řádně a viditelné označit byt jako provozovnu a v neposlední řadě danit příjmu z ubytovacích služeb jako příjmy z podnikání, nikoliv jako příjmy z pronájmu.
S poskytováním ubytovacích služeb je dále spojena povinnost vést evidenci elektronických tržeb, podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v případě, že poskytovatel služby přijímá platby v hotovosti, prostřednictvím platebních karet, či jiným obdobným způsobem.
Tímto však administrativní povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb nekončí. Z příjmů za ubytovací služby je poskytovatel služby povinen odvádět minimální měsíční odvody na sociální a zdravotní pojištění, dále pak za každého ubytovaného hosta odvádět tzv. rekreační poplatek, jehož výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce, ve které se nemovitost nachází, kategorizovat třídu ubytování podle oficiální jednotné klasifikace ČR (dle Usnesení vlády č. 717 ze dne 17.7.1999), od které se následně odvíjí maximální možný počet lůžek na metr čtvereční a počet ubytovaných hostů.
S ohledem na vyšší administrativní zátěž a rovněž finanční dopady, si tak každý vlastník nemovitosti, který ji hodlá využívat k pronájmu, musí propočítat finanční a časovou výhodnost dlouhodobých pronájmů a krátkodobých pronájmů, které mají charakter podnikání dle živnostenského zákona.
V případě dotazů nás kontaktujte