říj 29

Odvolání vedoucího zaměstnance a změna jeho dalšího pracovního zařazení

Tags:

V případě, kdy se vedoucí zaměstnanec* vzdá či je odvolán ze svého pracovního místa dle § 73a odst. 2** zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nedochází k ukončení jeho pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen mu nabídnout jiné místo odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel takové místo nemá či jej zaměstnanec odmítne, jedná se o výpovědní důvod dle § 52 písm. c) zákoníku práce (nadbytečnost zaměstnance).
Návrh změny na jiné pracovní zařazení vedoucího zaměstnance ve smyslu § 73a odst. 2 zákoníku práce lze zaměstnavatelem učinit i ústně, jak nově dovodil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4930/2016 ze dne 14. 3. 2018. Ve stejném rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž judikoval, že zároveň však musí být dodržena podmínka, aby nabízená pozice byla v době nabídky zřízena.
Pokud by zaměstnavatel nabízel zaměstnanci pozici, k jejímuž zřízení má v budoucnu teprve dojít, nejednalo by se o nabídku na změnu pracovního zařazení, neboť zaměstnavatel neměl v době nabídky skutečnou potřebu, aby práce na dosud nezřízené pracovní pozici byla vykonávána.
Soud tak v řízení o neplatnosti výpovědi musí zkoumat, zda v době nabídky dalšího pracovního zařazení bylo pracovní místo zaměstnavatelem opravdu zřízeno, zároveň však taková nabídka může být učiněna zaměstnanci pouze ústně.
V případě dalších dotazů ohledně skončení pracovního poměru a jeho podmínek se na nás neváhejte obrátit. Jsme připravení Vám poskytnout kvalifikovanou právní pomoc.

*Kdo se rozumí vedoucím zaměstnancem je definováno v § 11 zákoníku práce
**§ 73a odst. 2 zákoníku práce: Odvoláním či vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí, zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

Mgr. Lenka Shánělová , advokátní koncipientka
AK Pajerová s.r.o.
30.10.2018