Srp 19

Nový společník advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o.

Tags:

Novým společníkem advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o. se od 1. července 2017 stala advokátka Jana Mojžíšková , která s kanceláří spolupracuje již od roku 2007, od 2010 na pozici advokátky. V současné době se zaměřuje především na komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací a nemovitostí.

Těžiště její praxe tvoří také problematika smluv o dílo vč. práva duševního vlastnictví. Rovněž má dlouholeté zkušenosti s litigací, a to zejména v oblasti pracovněprávního a rodinného práva.

Jana Mojžíšková, attorney-at-law who has been cooperating with the law office AK Pajerová s.r.o. since 2007 and as an attorney-at-law since 2010, has become a new partner of the law office as of 1 July 2017. Currently, she specializes mainly in full legal assistance in the cases of acquisitions, management and administration of business corporations and real properties. Her practice is also centered on the issues of contracts for work including intellectual property rights. She also has a long-term experience with litigation, mainly in the area of labour and family laws.

Her practice is also centered on the issues of contracts for work including intellectual property rights. She also has a long-term experience with litigation, mainly in the area of labour and family laws.