Interesi klijenta su i naši interesi:

Garantujemo visok profesionalni nivo, diskretni smo i pouzdani. Izlazimo u susret i nadstandardnim zahtevima.

Tradicija, pozicija na tržištu, stabilnost:

Naša advokatska kancelarija se prilikom pružanja pravnih usluga oslanja na bogatu praksu, crpi iz dugogodišnjeg iskustva sa brojnom i promenljivom grupom klijenata, medju koje spadaju ne samo pravna već i fizička lica, a to kako domaća, tako i strana.

Nismo anonimni:

Pružanje pravnih usluga se zasniva na ličnom kontaktu sa klijentima. Naša kancelarija je, i uprkos tome, što se nalazi u centru grada, veoma lako dostupna. U slučaju kada se nalazite u vremenskom tesnacu bićemo u kontaktu posredstvom svih modernih komunikacionich sredstava.

Vaše troškove minimalizujemo:

Radimo efektivno, što znači i ekonomično. Uvek ste pravovremeno informisani o ceni pravne usluge, koju Vam upravo pružamo. Bez Vaše saglasnosti Vam ne stvaramo troškove.

Termine poštujemo:

Tokom naše saradnje ste uvek informisani o svim našim koracima, reagujemo odmah. Prilikom potpisivanja dokumenata iskoristite mogućnost prava overe autentičnosti potpisa od strane advokata i uštedite Vaše vreme.

Interesi klijenta su i naši interesi:

Garantujemo visok profesionalni nivo, diskretni smo i pouzdani. Izlazimo u susret i nadstandardnim zahtevima.

Tradicija, pozicija na tržištu, stabilnost:

Naša advokatska kancelarija se prilikom pružanja pravnih usluga oslanja na bogatu praksu, crpi iz dugogodišnjeg iskustva sa brojnom i promenljivom grupom klijenata, medju koje spadaju ne samo pravna već i fizička lica, a to kako domaća, tako i strana.

Nismo anonimni:

Pružanje pravnih usluga se zasniva na ličnom kontaktu sa klijentima. Naša kancelarija je, i uprkos tome, što se nalazi u centru grada, veoma lako dostupna. U slučaju kada se nalazite u vremenskom tesnacu bićemo u kontaktu posredstvom svih modernih komunikacionich sredstava.

Vaše troškove minimalizujemo:

Radimo efektivno, što znači i ekonomično. Uvek ste pravovremeno informisani o ceni pravne usluge, koju Vam upravo pružamo. Bez Vaše saglasnosti Vam ne stvaramo troškove.

Termine poštujemo:

Tokom naše saradnje ste uvek informisani o svim našim koracima, reagujemo odmah. Prilikom potpisivanja dokumenata iskoristite mogućnost prava overe autentičnosti potpisa od strane advokata i uštedite Vaše vreme.

ODVJETNIČKI URED

ODVJETNIČKI URED

LINKOVI

LINKOVI

ETIČKI KODEX

ETIČKI KODEX