Připravovaná novelizace zákoníku práce

Přinášíme souhrn připravovaných změn v zákoníku práce. Účinnost novely zákona č. 262/2006, zákoníku práce, je aktuálně stanovena na 1. července…

Čtěte více

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným je novým institutem korporátního práva, začleněným do zákona č. 90/2012 Sb., zákon o…

Čtěte více

Předsmluvní odpovědnost

Ustanovení § 1728-1730 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „NOZ“) zakotvilo do českého právního řádu nový institut předsmluvní…

Čtěte více

Jízdní řád EET

1. fáze 1. prosince 2016 – Ubytování – hotely, kempy, penziony, ubytovny – Stravování a pohostinství – pouze tržby za…

Čtěte více

Stručné info o EET

Na co se EET vztahuje • Platby v hotovosti • Platby platební kartou (debetní i kreditní) • Platby šekem nebo…

Čtěte více

Trestnost přípravy zkrácení daně

Novelou trestního zákoníku a trestního řádu č. 163/2016 Sb., účinnou ode dne 01.07.2016, byla mimo jiné zavedena trestnost přípravy trestného…

Čtěte více

Novela daně z nabytí nemovitých věcí – na co se musí kupující připravit?

1. Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí V současné době je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí primárně převodce…

Čtěte více

Konec mnoha exekucí na děti / místní poplatky

Do 31.12. 2015 platí znění zákona o místních poplatcích, umožňující stanovit a vyměřit poplatek nezletilým a zaslat tento výměr zákonnému…

Čtěte více

Prodloužení lhůty k projednání přestupků

V závěru roku 2015 nabyla účinnosti část zákona č. 204/2015 Sb., jímž se změnil zákon o přestupcích. Mimo jiné se…

Čtěte více

Mimosoudní řešení sporů – příznivá novinka pro spotřebitele

Počínaje únorem 2016 je možno spory mezi prodejci /obchodníky /podnikateli a zákazníky jako spotřebiteli možno řešit mimosoudně, před nezávislým orgánem…

Čtěte více