POZOR NA POKUTY ! / BEWARE THE PENALTIES !

Víte o tom, že existuje vedle minimální mzdy také tzv. zaručená mzda? Od 01. 01. 2018 dojde ke zvýšení minimální…

Čtěte více

Nový společník advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o.

Novým společníkem advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o. se od 1. července 2017 stala advokátka Jana Mojžíšková , která s kanceláří…

Čtěte více

Šance jak zamezit trestní odpovědnosti u právnických osob – mějte svůj etický kodex! / A chance to prevent from corporate criminal liability – with your ethic code!

Městský soud v Praze zastavil v únoru 2017 trestní stíhání proti společnosti podezřelé ze spáchání trestného činu. A důvod? Společnost…

Čtěte více

Připravovaná novelizace zákoníku práce

Přinášíme souhrn připravovaných změn v zákoníku práce. Účinnost novely zákona č. 262/2006, zákoníku práce, je aktuálně stanovena na 1. července…

Čtěte více

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným

Vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným je novým institutem korporátního práva, začleněným do zákona č. 90/2012 Sb., zákon o…

Čtěte více

Předsmluvní odpovědnost

Ustanovení § 1728-1730 zákona č. 80/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „NOZ“) zakotvilo do českého právního řádu nový institut předsmluvní…

Čtěte více

Jízdní řád EET

1. fáze 1. prosince 2016 – Ubytování – hotely, kempy, penziony, ubytovny – Stravování a pohostinství – pouze tržby za…

Čtěte více

Stručné info o EET

Na co se EET vztahuje • Platby v hotovosti • Platby platební kartou (debetní i kreditní) • Platby šekem nebo…

Čtěte více

Trestnost přípravy zkrácení daně

Novelou trestního zákoníku a trestního řádu č. 163/2016 Sb., účinnou ode dne 01.07.2016, byla mimo jiné zavedena trestnost přípravy trestného…

Čtěte více

Novela daně z nabytí nemovitých věcí – na co se musí kupující připravit?

1. Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí V současné době je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí primárně převodce…

Čtěte více

Konec mnoha exekucí na děti / místní poplatky

Do 31.12. 2015 platí znění zákona o místních poplatcích, umožňující stanovit a vyměřit poplatek nezletilým a zaslat tento výměr zákonnému…

Čtěte více

Prodloužení lhůty k projednání přestupků

V závěru roku 2015 nabyla účinnosti část zákona č. 204/2015 Sb., jímž se změnil zákon o přestupcích. Mimo jiné se…

Čtěte více