Tým naší kanceláře je vždy připraven Vám pomoci při řešení Vašich právních záležitostí. 

JUDr. Vladimíra Pajerová

Společník společnosti AK Pajerová s.r.o. 

Advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1985, JUDr.)

Členství

Česká advokátní komora
AEA – mezinárodní asociace právníků
Hospodářská komora hl.m. Prahy
Nizozemská obchodní komora
Kanadská obchodní komora
APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřeneckých fondů

Specializace

právo obchodních společností
právo nemovitostí
občansko právní a obchodně právní smlouvy
daňová optimalizace

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
srbský jazyk
chorvatský jazyk
slovenský jazyk

JUDr. Helena Šnajdrová

Advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1974, JUDr.)

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

občanské právo – ve všech oblastech
správa nemovitostí
realitní a developerský servis
obchodní právo, stavební právo
rodinné právo

Jazyky

český jazyk
italský jazyk
ruský jazyk

Mgr. Jana Mojžíšková

Společník společnosti AK Pajerová s.r.o. 

Advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2007, Mgr.)

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

komplexní právní pomoc při akvizicích, řízení a správě obchodních korporací
právo nemovitostí
litigace především v oblasti pracovněprávního a rodinného práva
problematika smluv o dílo, vč. práva duševního vlastnictví

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk

Mgr. Veronika Železňáková

Trvale spolupracující advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2010, Mgr.)

Členství

Česká advokátní komora

APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřeneckých fondů

Specializace

právo obchodních společností
právo nemovitostí
občansko právní a obchodně právní smlouvy
rodinné právo
nadace a nadační fondy
datové schránky

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk

JUDr. Eva Braunová

Trvale spolupracující advokátka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2010, JUDr.)

Členství

Česká advokátní komora

Specializace

občanské právo
obchodní právo
rodinné právo
pracovní právo
trestní právo

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk

Mgr. Markéta Chovancová

Advokátní koncipientka

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (abs. 2015, Mgr.)

Specializace

zakládání, změny a likvidace obchodních korporací
právo ochranných známek
vymáhání pohledávek v řízení před soudy
nemovitosti – prodej , nájem
rodinné právo

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk

Mgr. Lenka Shánělová

Advokátní koncipientka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2017)

Specializace

Občanské právo – vymáhání pohledávek

Rodinné právo

Právo nemovitostí

Občansko právní a obchodně právní smlouvy

Obchodní právo

Jazyky

český jazyk

anglický jazyk

francouzský jazyk

Mgr. Jitka Černá

Právnička

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1997, Mgr.)

Specializace

obchodní právo
vymáhání pohledávek
občanskoprávní smlouvy

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk

Mgr. Jana Mlejnková

Právnička

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2001, Mgr.)

Specializace

právo nemovitostí
vymáhání pohledávek
exekuce, dražby

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk

Ing. Kateřina Jarošová

Fakturace, účetnictví, finance

Vzdělání

(abs. 2002, Ing.)

Specializace

daňové právo
vymáhání pohledávek

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk

Ing. Gabriela Orčíková

Manažerka back office

Vzdělání

(abs. 2009, Ing.)

Jazyky

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk